Shiatsu

Shiatsu

SHIATSU s Blankou Gonzorovou, absoloventkou školy ZEN SHIATSU !

Každý pátek u nás.

Shiatsu je japonská léčebná procedura, vycházející z působení na akupunkturní body a meridiany. Tím vyrovnává výkyvy v oběhu životní energie a upevňuje zdraví. Přesný překlad z japonštiny znamená "tlak prsty", i když tlaku se používá nejen prsty, ale také dlaněmi, pěstmi, lokty, koleny i chodidly.
Shiatsu je skloubením tradiční východní medicínské teorie s bohatou tradicí praktického lidového léčitelství starého Japonska.
Shiatsu je široké spektrum různých technik. Některé se svým pojetím, tlakem prstů na pečlivě vyhledaný akupunkturní bod - tsubo, blíží akupresuře, jiné se blíží technice protahování zkrácených svalů - strečinku a některé mají charakter mikrosystémové masáže.

Společným znakem všech východních medicínských směrů a technik je víra v životní energii, kterou Japonci označují jako "ki". "Ki" proudí tělem akupunkturními drahami, meridiány. Každý meridián úzce souvisí s určitými orgány a jejich funkcemi. Na meridiánech jsou uloženy akupunkturní body (tsubo), pomocí nichž lze tok i množství energie ovlivňovat. Ve zdravém stavu je tok energie (ki) plynulý a ve všech meridiánech vyrovnaný. Dojde-li však k oslabení těla stresem, chorobou, úrazem či psychickou či emoční zátěží, přestává energie (ki) proudit v meridiánech hladce a pravidelně. Porušená distribuce je pak příčinou zdravotních poruch. Ošetření shiatsu uvádí energii (ki) znovu do rovnováhy a tím odstraňuje příčiny potíží.Východní medicína považuje celé naše tělo za nedílný celek, v němž jsou všechny orgány díky meridiánům navzájem propojeny. Proto se nevěnuje jen místu bolesti, ale všem porušeným funkcím v těle.
Shiatsu masáž probíhá na futonu na zemi. Masér i masírovaný jsou oblečeni do pohodlného netísnícího oděvu. Práce s energií ovlivňuje nejenom fyzické, ale i emocionální a mentální aspekty ošetřovaného, a tak se shiatsu může stát nástrojem pro všestranný rozvoj osobnosti.

Shiatsu obsahuje diagnostiku, ošetření a relaxaci.

Možné kombinace a varianty: 
Varianta:
- diagnostika, ošetření, relaxace
Čas (min)
90/120
Cena (Kč)
1 200,-/1 500,-